Käsivarteensa minut mitannut. Juuri tällaisen Hän on tilannut.