Uuden oppiminen ja omaksuminen

ei käy hetkessä.

 

Minkä nuorena on oppinut,

sen vanhana taitaa.

Minkä vanhemmiten on oppinut,

sen jotenkuten taitaa.

 

Pointti on siinä, että

vanhemmiten tulee ensin poisoppia,

ennen uudelleen oppimista.

 

Poisoppimisen esteistä suurin on,

omasta kasvuympäristöstä ja kulttuurista

kumpuava – näin on aina tehty ja näin meillä aina tehdään – asenne.

 

Muutosvastarinta on näin ollen inhimillistä ja luonnollista,

olosuhteista riippuen myös tarpeellista.