Se mikä painaa mieltä, löytyy elon tieltä.

Jos mieli surun kieltää, voi kipu näyttää mieltään.

Saattaa eripuraan; mielen, kehon kuraan.

Puhuu puuta heinää, sisimpäänsä ei nää.

Koteloituu korpuks', katkeroituu harpuks'.

Mutt' alla väkipakon, saa mieli tehdä lakon.

Vain juoksuhaudan suojis', pysyy mieli kuosis'.