Kaikessa hiljaisuudessa

minä

maineeton ja kunniaton

kapinoin.