Suuren rakkaustarinan jäykkä tapailunalku – aidoin salaisin ihailuin - notkistuu kosketinten juoksussa. Rakkauden estradilla valssataan illuusion sävelin. Yhdytään.  Vuosiksi vaietaan. Rakkaus muistuttaa jostakin kaikkia kaikissa suhteissa.  Tavan tavut vievät hyppiville nelinkäsisoitettaville kevytkenkäisille syrjäpoluille.