Jos kaikki maailman ihmiset ja muut elolliset olennot kuolisivat samaan aikaan, ja maa olisi autio ja tyhjä, loisiko jumala ihmisen ja asuttaisi maan (uudestaan)?  Ja, mikä ja kenen jumala?