Tutkimus syntyy tieteellisesti.

Taide antaa äänen.

Terapiaa käydään neitseellisesti.

Lyyrinen matkani ääni.