Därute, finns en andra katt,

som är hungrig och lite matt.

 

Ingen namnet på minnet.

En lätt späd kyss på kinden.

 

Händerna, som glider in i kattens päls,

är gamla, gör mycket väl.

 

Katten känder ont i magen.

Hon är ledsen och ännu vaken.

 

De är inte främlingar länge.

Katten är levande, inte ett ämne.

 

Som ett familjeträd,

ökar en kärlek.

Grenar uttpredas på ett nät.

 

De gamla händerna vet ju,

det bästa dags är just nu.

 

Du kan väl prata med Gud,

och be välgången med ljud.

 

Om det känns sorgsen och tungt,

kan du begrava ansiktet i kattens hud.

 

Sommarnatten är årligen ung.

Åldringen ligger stilla och lung.