Siinä vaiheessa, kun ihminen on päättänyt maallisen vaelluksensa,

hänen todellinen hyvyytensä ylittää hänen pahuutensa.

Hyvä on pahakin kuoltuaan, hyvä parempi kuin milloinkaan.