Heti kun tekopahuus voittaa

tekopyhyyden,

maailmasta on tullut hyvä.