Molnen rusade över den svarta himlen.

I samma ögonblick hördes ett jamande på dörren.

 

En brun katt verkade vänlig.

Till och med hjärtlig.

 

Den katten ger mig tur,

och frågar ”mår du hur?”

 

Den lilla katten jamar, spinner och somnar.

Jag svarar, snart kommer en sommar.

 

Tiden är alltid på din sida,

om du inte behöver lida.

 

Lite mer tid garanterar bara,

du måste klara sig och mala.

 

Men, låt bli att oroa sig.

Du kan säga alltid tack och nej.

 

Ju fler kockar, desto sämre soppa,

är inte alltid sant, påminnar katten,

och söker ett vatten.

 

Sedan går hon till tallriken,

dricker och äter liten.