Tystnaden är en god lyssnare.

En glädje stiger upp inom mig.

 

Förlåt om jag stör”, säger en hund och ligger ner.

Efter några sekunder är allt väl igen.

 

Jag har varit ung, tyckte vet så mycket.

En äldre kvinna undrar nu, vad egentligen visste frun.

 

Ett varmt hjärta betyder för det mesta.

Hoppas hjärtat är inte ont, för någon gång man måste bort.

 

En skönhet utan en mask, kan vara lyssnat med slutna ögon.

Jag skapar mig en bild av lycka, där man vilar i trädens skugga.