Erityisherkkyys, kirous vai siunaus?

 

Yhdysvaltalainen psykologian tohtori Elaine Aron on tutkinut erityisherkkyyttä 1990 luvulta saakka. Aron luokittelee erityisherkän pääpiirteet neljään pääryhmään; DOES, kirjassaan Psychotherapy and the Highly Sensitive Person.

 

D - Depth of processing

Erityisherkkä käsittelee havaintoja ja tietoja syvällisesti.

 

O – Overarousability

Erityisherkkä ihminen stressaantuu liiallisesta aistimus- ja tietomäärästä.

 

E- Emotional intensity

Erityisherkän ihmisen tunteet ja tuntemukset voivat olla voimakkaita. Hänellä on kyky liikuttua, vaikuttua ja asettua toisen ihmisen asemaan helposti.

 

S- Sensory sensitivity

Erityisherkän aistihavainnot ovat hienovaraisia.

 

Erityisherkkyys on synnynnäinen ominaisuus. Se ei ole sairaus, häiriö eikä vamma. On kuitenkin olemassa diagnooseja, joiden piirteet muistuttavat erityisherkkyyden piirteitä. Toki erityisherkällä voi olla myös diagnosoitu sairaus tai vamma.

 

Monet erityisherkät kokevat olevansa ulkopuolisia muille vaikeasti avattavan ja avautuvan kokemusmaailmansa vuoksi. Erityisherkät kokevat helposti ristiriitaa ympäristön vaatimusten ja omien tarpeittensa välillä.

 

Häpeä, syyllisyys, nöyryytys ja nolostuminen voivat vaikuttaa epäsuotuisasti erityisherkkiin. Erityisherkkä on altis syvälle häpeälle. Häpeä estää voimaantumasta.

HSP pelkää tuomitsemista, kun on vain oma itsensä. Tunne kohdistuu suoraan arvottomuuden tuntemisen ytimeen. Voimaantumisen kannalta näiden haavojen paraneminen on välttämätöntä. HSP:n lapsena tekemiä huomioita ei useinkaan ole otettu vakavasti, tai ne ovat jääneet huomiotta, arvostusta vaille, ja mikä pahinta, jopa pilkan kohteeksi, jolloin häpeän kokemus ja oma käsitys itsestä on entisestään vääristynyt. Itsestä on tullut viallinen. Oman ydinminän ja omien tarpeiden tunnistaminen on eritysherkällä helposti hukassa, tai hukkunut voimakkaisiin syyllisyyden tunteisiin. Erityisherkälle luonnolliset tarpeet ja tapansa olla maailmassa näyttäytyvät ulkopuolisille niin oudoilta ja kummallisilta, että erityisherkkä lamaantuu ja nolostuu. Elääkseen omannäköistään, aitoa elämää, erityisherkän on uskallettava irtautua sairaasta häpeän, syyllisyyden ja nolouden tunteistaan.

 

Olen erityisherkkä. Tarvitsen paljon unta. Tunteilen herkästi. Koen syvästi. Minulla on rikas sisäinen maailma. Osaan elää hetkessä, nauttien. Vältän väkivaltaa. En katso kauhuelokuvia. En pidä konfliktitilanteista. Nautin hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä. Osaan kuunnella sekä itseäni että muita. Olen lapsesta saakka tuntenut hienoista vierauden tunnetta, jota en enää vierasta. Olen kipuherkkä sekä fyysisesti että henkisesti. Aistin ilmapiiriä helposti. Pohdin ja ajattelen. Löydettyäni syyn erilaisuudelleni, erityisherkkyyden, outoustuntemukseni kääntyivät voitokseni. Pidän eritysherkkyyttä suurena lahjana. Pahoittelen ympäröivän yhteiskunnan asenteita, muotteihin muokkaamista, ihmisten yhdenmukaistamista, ymmärtämättömyyttä.

 

Lopuksi vielä Brene Brownin 10 ohjetta aitoon, vilpittömään elämään kirjasta Daring Greatly:

Vaali aitoutta: päästä irti siitä, mitä muut ajattelevat.

Vaali myötätuntoa itseäsi kohtaan: päästä irti täydellisyyden tavoittelusta.

Vaali sinnikkyyttä: päästä irti lamaantumisesta ja voimattomuudesta.

Vaali kiitollisuutta ja iloa: päästä irti haavoittuvuudesta ja pimeän pelosta.

Vaali intuitiota ja kohtaloon luottamista: päästä irti varmuuden tarpeesta.

Vaali luovuutta: päästä irti vertailusta.

Vaali liikkumavaraa ja lepoa: päästä irti uupumuksesta ja tuottavuudesta.

Vaali rauhaa ja tyyneyttä: päästä irti ahdistuksesta elämäntapana.

Vaali mielekästä työtä: päästä irti epävarmuudesta ja ”pitäisi”-ajattelusta.

 Vaali naurua, laulua ja tanssia: päästä irti jatkuvasta itsehillinnästä ja -hallinnasta.

 

 

Lähde: HSP – Suomen erityisherkät ry – Högkänsligä i Finland rf