Jos tulevaisuus kiittää menneisyyttä, on menneisyys mennyt hyvin.

Jos tulevaisuus karkottaa menneisyyttä, on menneisyys mennyt, lyhin.