Maapalstat erottaa joki virtaava toisistaan. Vain kovilla pakkasilla, joesta muodostuu silta. Ken tahtoo, ja osaa uida, voi vedessä muulloin pulikoida. Mutt’ entä muut? Jäädäkö vain maalle? Kysymyksen heitän Kaikkivaltiaalle.

On joki keskeltä kapea. Vaikk’ se virtaa, se ei ole lavea. Maan puoleisia töyräitänsä, joki muovaa virrallansa. Ken tahtoo, ja joutaa, voi joessa alati soutaa. Mutt’ entä muut? Jäädäkö vain maalle? Kysymyksen heitän Kaikkivaltiaalle.

Hei Kaikkivaltias maan ja taivaan, edelleen sinua kysymyksilläni vaivaan. Kaadanko puut maata vasten? Sillan rakennan lystiksi lasten?