Kasaamaansa jyvittelee, sydäntänsä hyvittelee asteikolle istuvalle. Sitten siirtyy valkealle.

Loimu palaa napakasti, muttei yllä kattoon asti. Lepattelee uupuvasti.

Hitain vedoin, täsmentäen, jäämistöään hyvästelee. Päästää irti saattajastaan, tarttuu kiinni kuningastaan. Syksyyn laskee aamun kajo. Okraan syttyy syksyn valo.