Eron hetken vastentahtoisuus

pilkulla

kyynel.

Ei yksi pääsky kesää tee.

Mutt’ yksin syksyn laukaisee.