Hän antaa tunteen tulla, vaikk’ järki vastustaisi tuntemusta.

Hän pitää ajatukset ominaan, saaden tunteen järkeen aina sopimaan.

Hän turhamaisuudelle kintaalla viittaa. Teeskentelystä ei hän piittaa.

Järkeensä ei millään käy, miks’ tunteita ei täällä näy.